Over SDS

De Stichting Downsyndroom (SDS) is een landelijke stichting die werkt aan meer kennis, goede ondersteuning en reële beeldvorming over Downsyndroom. Ouders en verwanten kunnen bij de SDS terecht voor informatie en ondersteuning bij het verwerken van het eerste bericht. Ook levert de SDS up-to-date informatie over Downsyndroom, levenslang en levensbreed aan iedereen.

Algemene informatie, individueel advies, contact met andere ouders, alles over Early Intervention en Kleine Stapjes, activiteiten, belangenbehartiging, (wetenschappelijk) onderzoek, en nog veel meer...

De SDS wordt grotendeels gefinancierd door donateurs, en heeft de Paul Foundation als hoofdsponsor.

Ook ú kunt de SDS steunen door donateur te worden. U krijgt dan ieder kwartaal het magazine Down+Up toegezonden en u krijgt op alle activiteiten en publicaties van de SDS kortingen tot 25%. Kijk voor meer informatie op www.downsyndroom.nl.

Als Kern Apeldoorn werken wij binnen de kaders van de doelstelling van (het landelijk bureau van) de SDS. Ons doel is het aanbieden van contactmomenten met ouders om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast houden we informatieavonden rondom verschillende thema's en organiseren we leuke activiteiten voor het hele gezin.

Bent u net ouder geworden van een kindje met Downsyndroom?

Neemt u dan telefonisch contact op met het landelijk bureau van de SDS (telefoon: 0522 - 281 337). Zij hebben een informatiepakket voor u dat zij u graag vrijblijvend toesturen.

Indien u daar als nieuwe ouders prijs op stelt, komen wij als Kern Apeldoorn graag bij u thuis kennismaken. U krijgt van ons dan meteen een leuke welkomsttas. Voor het maken van een afspraak of voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch en/of per e-mail. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is ontvangt u automatisch onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze activiteiten.

Wij hopen graag met u kennis te maken en/of te ontmoeten bij één van onze activiteiten!