Huisgenoten gezocht!

Huisgenoten gezocht!

Voor ons nieuwe huis aan de Mariannalaan 8 in Apeldoorn zijn wij nog op zoek naar een paar huisgenoten zodat we straks met 12 zijn.

Wil jij ook op jezelf wonen in een levendig huis met leuke begeleiding?

In Apeldoorn wordt een wooninitiatief gerealiseerd voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De jongeren zijn allemaal tussen de twintig en dertig jaar. De aard en inhoud van de professionele zorg en ondersteuning wordt op maat vormgegeven en hangt af van de individuele ondersteuningsbehoefte van de huisgenoten.

Wonen

De essentie is dat bewoners vooral zelf regie hebben over wonen, zorg en hun ontwikkeling. Iedereen een ruime eigen kamer. Daarnaast maken bewoners gebruik van algemene ruimten voor de maaltijden, ontspanning en verzorging (sanitaire voorzieningen).

Werken

Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoners zal in dagbesteding dan wel in werk worden voorzien. Eventueel zal daarbij gebruik worden gemaakt van de deskundigheid en het netwerk van een jobcoach-organisatie. Gemiddeld zullen bewoners 3 dagen werken. Daarnaast wordt 1 dag besteed aan nieuwe (leer-) ervaringen. Te denken valt daarbij aan lessen, trainingen, excursies, workshops, stages e.d. Ook voor de bewoners van dit wooninitiatief is het, net als bij iedereen, van belang om continue te leren en nieuwe ervaringen op te doen. En tenslotte wordt 1 dag gebruikt voor huishoudelijke taken.

Welzijn

Een kwalitatief goed bestaan betreft voor mensen met een beperking dezelfde soort zaken als voor elke burger, zoals gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen en bijdragen aan de samenleving. Deel uitmaken van de samenleving moet vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen. Daarbij hebben onze huisgenoten veelal in mindere of meerdere mate zorg en ondersteuning nodig (speciaal waar nodig).

Bezoek onze website voor meer informatie: www.wooninitiatief-villande.nl

Plaats reactie

We vinden vrije informatieverspreiding belangrijk en respect naar elkaar belangrijk. Daarom worden reacties gemodereerd.


Beveiligingscode
Vernieuwen