Passend onderwijs

1 augustus 2014: invoering wet passend onderwijs, rugzakje vervalt.

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?

 Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Volgt uw kind speciaal onderwijs?

Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.

Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school?

Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Nieuwe aanmelding:

U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en meldt uw kind minimaal tien weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen zes tot tien weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Uw kind zit al op school?

Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga in gesprek met de leerkracht van uw kind.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?

In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is afhankelijk van de afspraken die de scholen in uw regio met elkaar hebben gemaakt.

Ga in gesprek met de school van uw kind over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen.

Meer informatie?

www.passendonderwijs.nl

www.5010.nl

Plaats reactie

We vinden vrije informatieverspreiding belangrijk en respect naar elkaar belangrijk. Daarom worden reacties gemodereerd.


Beveiligingscode
Vernieuwen